Mallorca Best Services

Política de galetes

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i exclusivament llegirà el servidor que la va implementar. Les cookies faciliten la navegació, fer-lo més fàcil d'utilitzar, i no danyin el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, personalitzar la seva experiència i l'ús del lloc web, i també pot, Per exemple, Ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines vistes, el temps de permanència en el Lloc Web, i els jaciments visitats just abans i després. Tanmateix, cap cookie permet que aquesta pugui contactar amb el número de telèfon de l'Usuari o qualsevol altre mètode de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari ni robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari proporcioni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per això, se'ls aplicarà la Política de Privacitat descrita anteriorment. En aquest sentit, el consentiment de l'Usuari serà necessari per al seu ús. Aquest consentiment serà comunicat, basat en una elecció autèntica, ofert a través d'una decisió afirmativa i positiva, abans de la inicial, desmuntable, i tractament documentat.

Cookies de tercers
Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que presten serveis sol·licitats per Mallorca Best Services per millorar el Lloc Web i l'experiència de l'usuari durant la navegació pel Lloc Web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i l'anàlisi de la informació de la navegació, Això és, com interactua l'Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s'obté fa referència, Per exemple, al nombre de pàgines visitades, L'idioma, la ubicació des de la qual accedeix l'adreça IP de l'Usuari, el nombre d'Usuaris que accedeixen, la freqüència i la recurrència de les visites, L'hora de la visita, El navegador que utilitzen, L'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el lloc web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris Continguts i/o serveis de qualitat òptima. En qualsevol cas,, La informació es recopila de forma anònima, i s'elaboren informes sobre tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, Informació de privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies utilitzades, Les seves característiques principals, Període de caducitat, etc. en el següent enllaç(s):

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics
Google Ads: https://developers.google.com/google-ads

L'entitat(IES) Els responsables del subministrament de cookies podran revelar aquesta informació a tercers, sempre que la llei ho exigeixi o que un tercer tracti aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials
Mallorca Best Services incorpora plugins de xarxes socials, que permetin accedir-hi des del Lloc Web. Per aquest motiu, Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsable dels seus propis arxius i pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a ells per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, el tractament de les seves dades personals. A continuació li facilitem els enllaços on pot consultar aquestes polítiques de privacitat i/o cookies amb caràcter merament informatiu:

Més informació: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Inutilitzar, refusar, i eliminar cookies
L'Usuari pot desactivar, refusar, i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades al seu equip mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben:, Per exemple, Cromar, Firefox, Safari, Explorador). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. Conseqüentment, l'Usuari haurà d'acudir a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet que estigui utilitzant. En cas que rebutgi l'ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir utilitzant el Lloc Web, encara que poden tenir un ús limitat d'algunes de les seves característiques.