Mallorca Best Services

Avís legal

Jo. INFORMACIÓ GENERAL En compliment del deure d'informació establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) de juliol 11, Es proporcionen les següents dades d'informació general d'aquest lloc web::

La titularitat d'aquest lloc web, https://mallorcabestservices.com/, (d'ara endavant, Lloc web) està en mans de: MALLORCA MILLORS SERVEIS ESPJ, amb NIF: E09781469 i inscrit a: Administració de l'AEAT 07601 PALMA DE MALLORCA amb les següents dades d'inscripció:, el representant del qual és: Blanca Peatge, i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: C/ Bartolomeu Rosselló-Porcel, 17

Telèfon de contacte: +34 606 825 747

Correu electrònic de contacte: contacto@mallorcabestservices.com

II. TERMES I CONDICIONS D'ÚS GENERAL Objecte de les condicions: El lloc web L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) té per objecte regular l'accés i l'ús del lloc web. A l'efecte de les presents Condicions, el lloc web s'entendrà com: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant estàticament com dinàmicament, Això és, L'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Contingut) i tots aquells serveis o recursos en línia que es puguin oferir als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

Mallorca Best Services es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que puguin incorporar-se en el mateix. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Mallorca Best Services podrà interrompre, inutilitzar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements integrats en el Lloc Web o accedir als mateixos;.

L'accés al Lloc Web per part de l'Usuari és lliure i gratuït i, com a norma general, és gratuïta sense que l'Usuari hagi d'aportar cap contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

La utilització de qualsevol dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà realitzar-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.

L'accés d'usuaris, navegació i ús del lloc web, així com els espais habilitats per interactuar entre Usuaris, i l'Usuari i Mallorca Best Services, com ara comentaris i/o espais de blocs, conferir la condició d'Usuari, així s'accepta, des del moment en què s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment, segons el cas;. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana que l'Usuari les llegeixi cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Portal Mallorca Best Services proporciona una gran varietat d'informació, Serveis, i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

L'ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Mallorca Best Services que no contravinguin el que disposen aquestes Condicions, la Llei, Moral o ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui constituir una infracció dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estesos per Mallorca Millors Serveis per a l'accés a determinats Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En qualsevol cas,, l'Usuari notificarà immediatament a Mallorca Best Services qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com, però no limitat a, robatori, pèrdua, o accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mallorca Best Services es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin la llei, Respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatòries, xenòfob, racista, pornogràfic, Spamming, que amenacen la joventut o la infància, Ordre o seguretat pública, o que, en la seva opinió, no són aptes per a la publicació.

En qualsevol cas,, Mallorca Best Services no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o participació que puguin existir.

El mer accés a aquest lloc web no suposa l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Mallorca Best Services i l'Usuari.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per això, aquest lloc web de Mallorca Best Services no està dirigit a menors d'edat. Mallorca Best Services declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a ESPANYA. Mallorca Best Services no garanteix que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o està domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar pel Lloc Web, Ho faran sota el seu propi risc, i han d'assegurar que aquest accés i navegació compleixen amb la legislació local que els sigui aplicable, sent Mallorca Best Services no assumint cap responsabilitat derivada d'aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Mallorca Best Services no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Mallorca Best Services farà tots els esforços possibles per al correcte funcionament del lloc web, tanmateix, no garanteix que l'accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d'errors.

Tampoc garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web, estar lliure d'errors o causar danys al sistema informàtic de l'Usuari (Programari i maquinari). En cap cas Mallorca Best Services serà responsable de les pèrdues, Els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'accés, navegació i ús del lloc web, Incloent, però no limitat a, les causades als sistemes informàtics o les causades per la introducció de virus.

Així mateix, Mallorca Best Services no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris per un ús indegut d'aquest lloc web. En concret, No es fa responsable de cap manera de les caigudes, Interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS S'informa que el lloc web de Mallorca Best Services proporciona o pot proporcionar als usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, Enllaços, Banners, Botons), directoris i cercadors que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, Els directoris i cercadors del Lloc Web tenen com a finalitat facilitar als Usuaris’ cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es consideri un suggeriment, Recomanació o invitació a visitar-los.

Mallorca Best Services no ofereix ni comercialitza, ja sigui directament o a través de tercers, els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Mateixa manera, No garantirà la disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, vigència o legalitat de llocs aliens a la seva titularitat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Mallorca Best Services no revisarà ni controlarà el contingut d'altres llocs web, ni aprovarà, examinar o fer seus els productes i serveis, contingut, arxius i qualsevol altre material existent en aquests llocs enllaçats.

Mallorca Best Services no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'accés, utilitzar, Qualitat o legalitat dels continguts, Comunicacions, Opinions dels, productes i serveis de llocs web no gestionats per Mallorca Best Services i que es vinculen en aquest lloc web.

L'Usuari o tercer que estableixi un hiperenllaç des d'una pàgina web d'una altra, diferent, lloc web al Mallorca Best Services Website ha de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcial— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l'autorització expressa de Mallorca Best Services.

Tampoc és fals, declaració inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Mallorca Best Services, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis permesos.

Excepte l'hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element d'aquest Lloc Web, protegida com a propietat intel·lectual per la legislació espanyola, sense l'autorització expressa de Mallorca Best Services.

L'establiment de l'hiperenllaç no implicarà l'existència de relacions entre Mallorca Best Services i el propietari de la pàgina web des de la qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació dels millors serveis de Mallorca dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, ni viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Mallorca Best Services en si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com els elements continguts en la mateixa (Incloent, però no limitat a, Imatges, so, àudio, vídeo, Programari o textos, Marques comercials o logotips, Combinacions de colors, Estructura i disseny, Selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, Accés i ús, etc.). Ho faran, per això, ser obres protegides com a propietat intel·lectual per la legislació espanyola, sent aplicable tant la normativa espanyola com comunitària en aquest camp;, així com tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. D'acord amb la Llei de propietat intel·lectual, La reproducció, Distribució i comunicació pública, inclosa la manera de posar a disposició, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Mallorca Best Services queda expressament prohibit.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Mallorca Best Services. L'Usuari podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal. Tanmateix, l'Usuari no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En el cas que l'Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc Web constitueix una violació de la protecció dels drets de propietat intel·lectual, hauran de notificar immediatament als Millors Serveis de Mallorca a través de les dades de contacte de l'apartat INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Mallorca Best Services es reserva la facultat d'exercir les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i dels Continguts, o per incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i els Millors Serveis de Mallorca es regirà per la normativa vigent aplicable en el territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o aplicació d'aquestes Condicions, Les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetre's als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb la llei.